Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto是一个独特而古怪的合作系列,由德国运动服品牌和日本设计师于2003年成立。运动装和前卫时尚以非凡的方式融合,让您惊叹不已。

请选择设计师的成衣系列

男士 女士
新来的 MEN
羊毛毛衣 od Y-3 Yohji Yamamoto 羊毛毛衣 od Y-3 Yohji Yamamoto 秋冬系列 2019

Y-3 Yohji Yamamoto

羊毛毛衣

Ren运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto Ren运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto 秋冬系列 2019

Y-3 Yohji Yamamoto

Ren运动鞋

品牌运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto 品牌运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto 秋冬系列 2019

Y-3 Yohji Yamamoto

品牌运动鞋

Yuben low运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto Yuben low运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto 秋冬系列 2019

Y-3 Yohji Yamamoto

Yuben Low运动鞋

条纹高领毛衣 od Y-3 Yohji Yamamoto 条纹高领毛衣 od Y-3 Yohji Yamamoto 秋冬系列 2019

Y-3 Yohji Yamamoto

条纹高领毛衣

Y-3 yohji yamamoto棒球帽 od Y-3 Yohji Yamamoto Y-3 yohji yamamoto棒球帽 od Y-3 Yohji Yamamoto 秋冬系列 2019

Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto棒球帽

新来的 WOMEN
品牌背心 od Y-3 Yohji Yamamoto 品牌背心 od Y-3 Yohji Yamamoto 秋冬系列 2019

Y-3 Yohji Yamamoto

品牌背心

‘tangutsu lace’ 运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto ‘tangutsu lace’ 运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto 永久系列

Y-3 Yohji Yamamoto

‘Tangutsu Lace’ 运动鞋

Y-3 yohji yamamoto的黑色袜子 od Y-3 Yohji Yamamoto Y-3 yohji yamamoto的黑色袜子 od Y-3 Yohji Yamamoto 秋冬系列 2019

Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto的黑色袜子

标识刺绣袜子 od Y-3 Yohji Yamamoto 标识刺绣袜子 od Y-3 Yohji Yamamoto 秋冬系列 2019

Y-3 Yohji Yamamoto

标识刺绣袜子

Yuben boot过踝运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto Yuben boot过踝运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto 秋冬系列 2019

Y-3 Yohji Yamamoto

Yuben Boot过踝运动鞋

标识刺绣袜子 od Y-3 Yohji Yamamoto 标识刺绣袜子 od Y-3 Yohji Yamamoto 秋冬系列 2019

Y-3 Yohji Yamamoto

标识刺绣袜子