Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto是一个独特而古怪的合作系列,由德国运动服品牌和日本设计师于2003年成立。运动装和前卫时尚以非凡的方式融合,让您惊叹不已。

请选择设计师的成衣系列

MEN WOMEN
新来的 MEN
Adilette玫瑰图案拖鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto Adilette玫瑰图案拖鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto

Adilette玫瑰图案拖鞋

Logo印花腰带 od Y-3 Yohji Yamamoto Logo印花腰带 od Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto

Logo印花腰带

Zx run运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto Zx run运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto

ZX Run运动鞋

无袖t恤 od Y-3 Yohji Yamamoto 无袖t恤 od Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto

无袖T恤

标识印花背包 od Y-3 Yohji Yamamoto 标识印花背包 od Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto

标识印花背包

三条纹短裤 od Y-3 Yohji Yamamoto 三条纹短裤 od Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto

三条纹短裤

新来的 WOMEN
抽绳打底裤 od Y-3 Yohji Yamamoto 抽绳打底裤 od Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto

抽绳打底裤

Court运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto Court运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto

Court运动鞋

肩带上衣 od Y-3 Yohji Yamamoto 肩带上衣 od Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto

肩带上衣

‘court’ 运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto ‘court’ 运动鞋 od Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto

‘Court’ 运动鞋

花卉图案运动衫 od Y-3 Yohji Yamamoto 花卉图案运动衫 od Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto

花卉图案运动衫

'saikou' sneakers od Y-3 Yohji Yamamoto 'saikou' sneakers od Y-3 Yohji Yamamoto

Y-3 Yohji Yamamoto

'SAIKOU' sneakers