Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs是比利时时装设计师,是前卫的安特卫普六君子的成员之一。 体育风格的RTW服装和男士鞋的Dirk是第一个在足球场进行时装秀的设计师。 Bikkembergs品牌通过不规则,不对称的形状,鲜艳的色彩,活泼的图案和合成面料创造着现代休闲时尚。

男士

高领棉絮夹克 od Dirk Bikkembergs 高领棉絮夹克 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

高领棉絮夹克

棉絮连帽夹克 od Dirk Bikkembergs 棉絮连帽夹克 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

棉絮连帽夹克

双面夹克 od Dirk Bikkembergs 双面夹克 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

双面夹克

品牌运动衫 od Dirk Bikkembergs 品牌运动衫 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌运动衫

品牌运动裤 od Dirk Bikkembergs 品牌运动裤 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌运动裤

品牌运动衫 od Dirk Bikkembergs 品牌运动衫 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌运动衫

品牌运动裤 od Dirk Bikkembergs 品牌运动裤 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌运动裤

品牌运动衫 od Dirk Bikkembergs 品牌运动衫 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌运动衫

品牌t恤 od Dirk Bikkembergs 品牌t恤 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌T恤

品牌t恤 od Dirk Bikkembergs 品牌t恤 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌T恤

品牌t恤 od Dirk Bikkembergs 品牌t恤 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌T恤

品牌t恤 od Dirk Bikkembergs 品牌t恤 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌T恤

品牌t恤 od Dirk Bikkembergs 品牌t恤 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌T恤

品牌t恤 od Dirk Bikkembergs 品牌t恤 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌T恤

品牌t恤 od Dirk Bikkembergs 品牌t恤 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌T恤

品牌马球衫 od Dirk Bikkembergs 品牌马球衫 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌马球衫

品牌马球衫 od Dirk Bikkembergs 品牌马球衫 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌马球衫

品牌衬衫 od Dirk Bikkembergs 品牌衬衫 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌衬衫

侧条纹牛仔裤 od Dirk Bikkembergs 侧条纹牛仔裤 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

侧条纹牛仔裤

仿旧牛仔裤 od Dirk Bikkembergs 仿旧牛仔裤 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

仿旧牛仔裤

品牌羊毛运动衫 od Dirk Bikkembergs 品牌羊毛运动衫 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌羊毛运动衫

品牌运动衫 od Dirk Bikkembergs 品牌运动衫 od Dirk Bikkembergs

Dirk Bikkembergs

品牌运动衫

页 1 z 1