Dolce & Gabbana

最高的意大利工艺,无节制的装饰和富有动感的健美轮廓构成了Dolce&Gabbana的审美。 自20世纪80年代以来,这个米兰人品牌的男装设计主题围绕文化运动展开。 大胆的印花,丰富的装饰品和复古的设计是他们的特点。

男士

Branded slides od Dolce & Gabbana Branded slides od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Branded slides

Long socks with logo od Dolce & Gabbana Long socks with logo od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Long socks with logo

品牌便鞋 od Dolce & Gabbana 品牌便鞋 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

品牌便鞋

图案背包 od Dolce & Gabbana 图案背包 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

图案背包

图案晚宴包 od Dolce & Gabbana 图案晚宴包 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

图案晚宴包

品牌运动裤 od Dolce & Gabbana 品牌运动裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

品牌运动裤

Sorrento连袜运动鞋 od Dolce & Gabbana Sorrento连袜运动鞋 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Sorrento连袜运动鞋

图案印花腰包 od Dolce & Gabbana 图案印花腰包 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

图案印花腰包

图案短裤 od Dolce & Gabbana 图案短裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

图案短裤

图案短裤 od Dolce & Gabbana 图案短裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

图案短裤

图案内裤 od Dolce & Gabbana 图案内裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

图案内裤

图案内裤 od Dolce & Gabbana 图案内裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

图案内裤

图案内裤 od Dolce & Gabbana 图案内裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

图案内裤

图案短裤 od Dolce & Gabbana 图案短裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

图案短裤

腰带包 od Dolce & Gabbana 腰带包 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

腰带包

心形贴饰胸针 od Dolce & Gabbana 心形贴饰胸针 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

心形贴饰胸针

运动鞋 od Dolce & Gabbana 运动鞋 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

运动鞋

Logo袖扣 od Dolce & Gabbana Logo袖扣 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

logo袖扣

玫瑰念珠式项链 od Dolce & Gabbana 玫瑰念珠式项链 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

玫瑰念珠式项链

玫瑰念珠式项链 od Dolce & Gabbana 玫瑰念珠式项链 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

玫瑰念珠式项链

Logo公文包 od Dolce & Gabbana Logo公文包 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

logo公文包

金属细节德比鞋 od Dolce & Gabbana 金属细节德比鞋 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

金属细节德比鞋

Dolce&gabbana名片盒 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana名片盒 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana名片盒

Dolce&gabbana内裤 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana内裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana内裤

Dolce&gabbana内裤 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana内裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana内裤

Dolce&gabbana帽子 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana帽子 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana帽子

Dolce&gabbana棒球帽 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana棒球帽 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana棒球帽

Dolce&gabbana钱包 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana钱包 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana钱包

'super king'运动鞋 od Dolce & Gabbana 'super king'运动鞋 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

'SUPER KING'运动鞋

Dolce&gabbana的黑色运动衫 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色运动衫 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色运动衫

Dolce&gabbana的白色t恤 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的白色t恤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的白色T恤

Dolce&gabbana的黑色t恤 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色t恤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色T恤

Dolce&gabbana的黑色连帽运动衫 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色连帽运动衫 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色连帽运动衫

Dolce&gabbana的蓝色,红色,白色天鹅绒运动衫 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的蓝色,红色,白色天鹅绒运动衫 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的蓝色,红色,白色天鹅绒运动衫

Dolce&gabbana的黑色运动裤 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色运动裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色运动裤

Dolce&gabbana的黑色短裤 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色短裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色短裤

Dolce&gabbana的黑色短裤 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色短裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色短裤

Dolce&gabbana的白色polo衫 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的白色polo衫 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的白色polo衫

Dolce&gabbana的黑色白色运动衫 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色白色运动衫 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色白色运动衫

Dolce&gabbana的黑色牛仔衬衫 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色牛仔衬衫 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色牛仔衬衫

来自dolce&gabbana的t恤 od Dolce & Gabbana 来自dolce&gabbana的t恤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

来自Dolce&Gabbana的T恤

Dolce&gabbana的奶油色高领毛衣 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的奶油色高领毛衣 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的奶油色高领毛衣

Dolce&gabbana的棕色毛衣 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的棕色毛衣 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的棕色毛衣

Dolce&gabbana的黑色和白色外套 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色和白色外套 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色和白色外套

花卉短裤 od Dolce & Gabbana 花卉短裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

花卉短裤

图案衬衫 od Dolce & Gabbana 图案衬衫 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

图案衬衫

标识拖鞋 od Dolce & Gabbana 标识拖鞋 od Dolce & Gabbana 永久系列

Dolce & Gabbana

标识拖鞋

#dgpatch贴花拖鞋 od Dolce & Gabbana #dgpatch贴花拖鞋 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

#DGPatch贴花拖鞋

Dolce&gabbana的棕色和黑色运动鞋 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的棕色和黑色运动鞋 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的棕色和黑色运动鞋

Dolce&gabbana的黑色运动鞋 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色运动鞋 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色运动鞋

Dolce&gabbana的黑色无袖t恤 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色无袖t恤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色无袖T恤

Dolce&gabbana的黑色t恤 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色t恤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色T恤

Dolce&gabbana的黑色t恤 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的黑色t恤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的黑色T恤

Dolce&gabbana的白色t恤 od Dolce & Gabbana Dolce&gabbana的白色t恤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana的白色T恤

拉链长裤 od Dolce & Gabbana 拉链长裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

拉链长裤

标识刺绣t恤 od Dolce & Gabbana 标识刺绣t恤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

标识刺绣T恤

标识刺绣牛仔裤 od Dolce & Gabbana 标识刺绣牛仔裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

标识刺绣牛仔裤

来自dolce&gabbana的白色拳击手短裤 od Dolce & Gabbana 来自dolce&gabbana的白色拳击手短裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

来自Dolce&Gabbana的白色拳击手短裤

花卉长裤 od Dolce & Gabbana 花卉长裤 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

花卉长裤

饰纽扣吸烟装衬衫 od Dolce & Gabbana 饰纽扣吸烟装衬衫 od Dolce & Gabbana 秋冬系列 2019

Dolce & Gabbana

饰纽扣吸烟装衬衫