Delivery / Returns

SHIPPING

Currently we only ship to the countries within the European Union but we will soon ship all over the world. Sign in to our newsletter to receive updates on our shipping policy. 


DELIVERYWe are only able to deliver to one address per order. If you would like to send your purchases to multiple addresses, we suggest that you place a separate order for each destination. Do not hesitate to contact our customer services team if you have any more queries. 


TIMING OF DELIVERY

Once your payment details have been verified and approved, we will ship your order with the service you have selected. Please refer to our shipping section for more information.

RETURNS

1. Order with shippment

If you are a registered user, please use the “order” tab in “my account” section. Select the appropriate order and select the products you want to return. Then follow the instructions. If you are not a registered user, you will find a link to the page where you can make a return in the e-mail that informed you that the order was delivered. Finally, remember to save and print the return form and attach it to you return. The form can also be downloaded by clicking on this link.

2. Order with pesonal collection

Return is only possible directly to the store indicated as pickup location - in person or by courier. In this case, shipping costs borne by you.

3. If your order has been paid through direct bank transfer the only possibility of return is sent via e-mail on customerservice@vitkac.com, declaration of willingness to return the products and send the items to the following address:

DH Vitkac, Buitik Lanvin, level -1.

ul. Bracka 9

00-501 Warsaw

Finally, remember to save and print the return form and attach it to you return. The form can also be downloaded by clicking on this link.

Keep in touch, subscribe to our newsletter and receive information about discounts and promotions in store VITKAC.COM

AAdministratorem danych osobowych jest WOLW-POL - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 53. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki zamówionego newslettera i w celu marketingowym, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt f) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Przy przetwarzaniu danych administrator danych będzie realizował swój prawnie uzasadniony interes polegający na informowaniu o swoich produktach i usługach. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.