Biznes bez barier

Wolw Pol Sp. z o.o. uczestniczy w programie “Biznes Bez Barier”. Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od 09 lipca 2018 roku korzystamy z aplikacji Platforma Medycyny Pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników Platformę Porad Prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje Grupa AF Sp. z o.o. , która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.