Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FIRMY WOLW-POL SP. Z O. O.

 

§1. Idea działania programu lojalnościowego firmy Wolw-Pol Sp. z o.o.

Członkostwo i uczestnictwo w programie lojalnościowym jest bezpłatne, całkowicie dobrowolne i nie obliguje Uczestników programu do żadnych świadczeń wobec Organizatora tj. firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 53.

Celem programu jest szczególne wyróżnienie lojalnych Klientów naszej firmy doceniających jakość oferowanych przez nas towarów, czego wyznacznikiem jest ilość dokonywanych zakupów w salonach sieci Wolw-Pol na terenie całego kraju.

Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w programie i obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili jego ogłoszenia w salonach firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej: www.dieselshop.pl, www.vitkac.com oraz www.likusconceptstore.pl na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

§2. Warunki przystąpienia do programu:

 

1. W programie promocyjnym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kartę Stałego Klienta otrzymuje każdy Kupujący (Uczestnik) w sieci sklepów firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. Wysokość rabatu przydzielona do Karty jest uzależniona od wartości dokonanych zakupów.

3. Czytelne, kompletne, zgodne z prawdą wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

4. Złożenie własnoręcznego podpisu na wniosku zgłoszeniowym, potwierdzające zgodę Uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z niniejszym programem (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), akceptację regulaminu programu lojalnościowego firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. (dostępnego w każdym salonie sieci Wolw-Pol na terenie całego kraju) oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji na adres pocztowy lub poczty elektronicznej (tylko w przypadku udostępnienia Organizatorowi adresu e-mail).

 

§3. Karta

 

Spełnienie powyższych warunków uprawnia do otrzymania rabatu i/lub puli punktów lojalnościowych przyznanych do imiennej Karty Stałego Klienta firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. Punkty lojalnościowe zebrane za dokonane zakupy można wykorzystać w dowolnym okresie na kolejne zakupy w sklepach firmy Wolw-Pol Sp. z o. o. Jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN.

W przypadku uwzględnionej reklamacji towaru lub zwrotu towaru przez Uczestnika, skutkujących zwrotem ceny towaru Uczestnikowi, liczba punktów lojalnościowych zgormadzonych na Karcie zostaje pomniejszona o liczbę punktów lojalnościowych uzyskaną przy nabyciu tego towaru.

Niniejsza karta zostanie wydana w ciągu 30 dni od momentu wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zgodnie z deklaracją Uczestnika wysłana pod wskazany na wniosku adres pocztowy lub dostarczona do wybranego salonu firmy Wolw-Pol Sp. z o.o., o czym Uczestnik zostanie poinformowany mailem (pod warunkiem udostępnienia Organizatorowi adresu e-mail).

Organizator firma Wolw-Pol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania karty, w przypadku, gdy formularz jest niekompletny, nieczytelny, posiadający nieprawdziwe dane lub pozbawiony podpisu ubiegającego się, bez konieczności uzasadnienia. Karta stanowi własność firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 53 i nie jest kartą kredytową, płatniczą, ani bankomatową. W przypadku jej zniszczenia bądź utraty istnieje możliwość tylko jednorazowego wydania duplikatu, przy czym konieczne jest wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu.

Karta upoważnia do skorzystania z szeregu uprawnień oraz akcji promocyjnych, które są oferowane wyłącznie Uczestnikom programu firmy Wolw-Pol Sp. z o.o.

Niniejsza karta uprawnia również do 10% rabatu u partnera programu lojalnościowego firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. - sieci Likus Hotele & Restauracje. Listę obiektów sieci Uczestnik otrzyma w załączeniu do Karty Stałego Klienta.

W placówkach sieci Likus Hotele & Restauracje wszystkim Uczestnikom przysługuje zniżka 10% na wszystkie standardowe usługi, rezerwowane bezpośrednio w obiekcie lub za pośrednictwem strony www.hotel.com.pl. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi Grupy Likus Hotele i Restauracje, w tym specjalnymi zniżkami dla gości hotelowych, nie obowiązuje w Boże Narodzenie i Sylwestra oraz na rezerwacje dokonywane pośrednio, w tym przez portale rezerwacyjne.
 
 
 
LISTA SALONÓW ODZIEŻOWYCH FIRMY WOLW - POL SP z o.o.
 
Program lojalnościowy skierowany jest do Klientów sieci salonów odzieżowych firmy Wolw-Pol Sp. z o. o.:

1. Dom handlowy VITKAC, Warszawa,  budynek Wolf Bracka, ul. Bracka 9 *
2. Likus Concept Store, Kraków, Pasaż 13, Rynek Główny 13, tel. 12 617 02 10
3. Likus Concept Store, Poznań, Posnania, ul. Pleszewska 1, tel. 61 646 30 94
4. Diesel, Kraków, Pasaż 13, Rynek Główny 13, tel. 12 617 02 16
5. Diesel, Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, tel. 61 667 13 25
6. Diesel, Poznań, Posnania, ul. Pleszewska 1, tel. 61 646 30 95
7. Diesel, Wrocław, ul. Świdnicka 33, tel. 71 772 36 30
 
 
LISTA OBIEKTÓW SIECI LIKUS HOTELE & RESTAURACJE – PARTNERA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FIRMY WOLW-POL SP. Z O.O.:
 
Hotele:
 
1. Hotel Stary, ul. Szczepańska 5, Kraków, tel. +48 12 384 08 08, stary@hotel.com.pl;
2. Hotel Copernicus, ul. Kanonicza 16, Kraków, tel. +48 12 424 34 00, copernicus@hotel.com.pl;
3. Hotel Pod Różą, ul. Floriańska 14, Kraków, tel. +48 12 424 33 00, pod-roza@hotel.com.pl;
4. Hotel Monopol Katowice, ul. Dworcowa 5, Katowice, tel. +48 32 782 82 82, monopol@hotel.com.pl;
5. Hotel Monopol Wrocław, ul. H. Modrzejewskiej 2, Wrocław tel. +48 71 772 37 77, monopol.wroclaw@hotel.com.pl;
6. Hotel Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 9, Warszawa, tel. +48 22 470 03 00, warszawa@hotel.com.pl;

Restauracje:
 
1. Restauracja Trzy Rybki, ul. Szczepańska 5, Kraków, tel. +48 12 384 08 06, trzy-rybki@hotel.com.pl;
2. Restauracja Copernicus, ul. Kanonicza 16, Kraków, tel. + 48 12 424 34 21, restauracja@hotel.com.pl;
3. Restauracja Pod Różą i Ristorante Amarone, ul. Floriańska 14, Kraków, tel. +48 424 33 81, ristorante@hotel.com.pl;
4. Restauracja Monopol Katowice i Ristorante Cristallo, ul. Dworcowa 5, Katowice, tel. +48 32 782 82 82, monopol@hotel.com.pl;
5. Restauracja Monopol i Ristorante Acquario, ul. H. Modrzejewskiej 2, Wrocław, tel. +48 71 772 37 80, ristorante.wroclaw@hotel.com.pl;
6.  Restauracja Concept 13, Dom Handlowy VITKAC, ul. Bracka 9, Warszawa, tel. +48 22 310 73 73, restauracja.concept13@hotel.com.pl;
7. Restauracja Warszawska i Restauracja Szóstka, Plac Powstańców Warszawy 9, tel. +48 22 470 03 42
 
Pozostałe obiekty:

1. Vinoteka 13, Dom Handlowy VITKAC, ul. Bracka 9, Warszawa, tel. +48 22 310 73 71, bracka@vinoteka13.pl;
2. Delikatesy 13, Dom Handlowy VITKAC, ul. Bracka 9, Warszawa, tel. +48 22 310 73 72, delikatesy13.bracka@delikatesy13.pl;
3. Bar 13, Dom Handlowy VITKAC, ul. Bracka 9, Warszawa, tel. +48 22 310 73 70, bar13.bracka@vinoteka13.pl;

Pliki cookie poprawiają Twoje wrażenia, dostosowują reklamy i ulepszają naszą witrynę.