REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FIRMY WOLW-POL SP. Z. O. O.

 

§1. Idea działania programu lojalnościowego firmy Wolw-Pol Sp. z o.o.

Członkostwo i uczestnictwo w programie lojalnościowym jest bezpłatne, całkowicie dobrowolne i nie obliguje Uczestników programu do żadnych świadczeń wobec Organizatora tj. firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 53.

Celem programu jest szczególne wyróżnienie lojalnych Klientów naszej firmy doceniających jakość oferowanych przez nas towarów, czego wyznacznikiem jest ilość dokonywanych zakupów w salonach sieci Wolw-Pol na terenie całego kraju.

Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w programie i obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili jego ogłoszenia w salonach firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej: www.dieselshop.pl, www.vitkac.com oraz www.likusconceptstore.pl na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

§2. Warunki przystąpienia do programu:

 

1. W programie promocyjnym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kartę Stałego Klienta otrzymuje każdy Kupujący (Uczestnik) w sieci sklepów firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. Wysokość rabatu przydzielona do Karty jest uzależniona od wartości dokonanych zakupów.

3. Czytelne, kompletne, zgodne z prawdą wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

4. Złożenie własnoręcznego podpisu na wniosku zgłoszeniowym, potwierdzające zgodę Uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z niniejszym programem (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), akceptację regulaminu programu lojalnościowego firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. (dostępnego w każdym salonie sieci Wolw-Pol na terenie całego kraju) oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji na adres pocztowy lub poczty elektronicznej (tylko w przypadku udostępnienia Organizatorowi adresu e-mail).

 

§3. Karta

 

Spełnienie powyższych warunków uprawnia do otrzymania rabatu i/lub puli punktów lojalnościowych przyznanych do imiennej Karty Stałego Klienta firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. Punkty lojalnościowe zebrane za dokonane zakupy można wykorzystać w dowolnym okresie na kolejne zakupy w sklepach firmy Wolw-Pol Sp. z o. o. Jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN.

W przypadku uwzględnionej reklamacji towaru lub zwrotu towaru przez Uczestnika, skutkujących zwrotem ceny towaru Uczestnikowi, liczba punktów lojalnościowych zgormadzonych na Karcie zostaje pomniejszona o liczbę punktów lojalnościowych uzyskaną przy nabyciu tego towaru.

Niniejsza karta zostanie wydana w ciągu 30 dni od momentu wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zgodnie z deklaracją Uczestnika wysłana pod wskazany na wniosku adres pocztowy lub dostarczona do wybranego salonu firmy Wolw-Pol Sp. z o.o., o czym Uczestnik zostanie poinformowany mailem (pod warunkiem udostępnienia Organizatorowi adresu e-mail).

Organizator firma Wolw-Pol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania karty, w przypadku, gdy formularz jest niekompletny, nieczytelny, posiadający nieprawdziwe dane lub pozbawiony podpisu ubiegającego się, bez konieczności uzasadnienia. Karta stanowi własność firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 53 i nie jest kartą kredytową, płatniczą, ani bankomatową. W przypadku jej zniszczenia, bądź utraty istnieje możliwość tylko jednorazowego wydania duplikatu, przy czym konieczne jest wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu.

Karta upoważnia do skorzystania z szeregu uprawnień oraz akcji promocyjnych, które są oferowane wyłącznie Uczestnikom programu firmy Wolw-Pol Sp. z o.o.

Niniejsza karta uprawnia również do 10% rabatu u partnera programu lojalnościowego firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. - sieci Likus Hotele & Restauracje. Listę obiektów sieci Uczestnik otrzyma w załączeniu do Karty Stałego Klienta.

W placówkach sieci Likus Hotele & Restauracje wszystkim Uczestnikom przysługuje zniżka 10% na wszystkie standardowe usługi. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi Grupy Likus Hotele i Restauracje, w tym specjalnymi zniżkami dla gości hotelowych, nie obowiązuje w Boże Narodzenie i Sylwestra.