RODO

Wolw-Pol Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 53, 01-401 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000205145, NIP: 521-012-50-41, Regon: 012014330, Kapitał zakładowy: 30 931 200,00 zł

 

Wiadomość i załączniki do niej mogą zawierać informacje poufn. Zakazane jest wykorzystanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie przez osoby, które nie są adresatami, niniejszej wiadomości, załączników jak również informacji zawartych w wiadomości lub załącznikach. Jeżeli wiadomość dotarła do Państwa, mimo że nie są adresatami, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz usunięcie wiadomości z załącznikami. Dziękujemy.